Hipertónia tézisei


ABPM-mel igazoltnak akkor tekintettük az eseti mérések alapján véleményezett hipertóniát, ha vagy a nappali, vagy az éjszakai, illetve vagy a szisztolés, vagy a diasztolés vérnyomás átlaga meghaladta az ajánlás adott személyre vonatkoztatott 95 percentilis értékét.

Alkoholfogyasztás és magasvérnyomás-betegség Nyomtatás Főbb tézisek: Az alkoholfogyasztás összefüggést mutat a magasvérnyomás-betegséggel, de az alkohol csak heti g-nál napi 2—3 egységnél nagyobb fogyasztás esetén befolyásolja negatívan a vérnyomást.

Fehérköpeny-hipertóniásnak emelkedett eseti vérnyomás érték mellett normális ABPM eredmény véleményeztük a serdülőt, ha mind a négy fenti paraméter átlaga alacsonyabb volt, mint az ajánlás 95 percentilis értéke.

A rutin laboratóriumi paraméterek meghatározása 8 szérum nátrium, kálium, glükóz, urea, kreatinin, triglicerid, LDL- HDL- és összkoleszterin validált laboratóriumi automatákkal történtek a Debreceni Egyetem OEC Klinikai Biokémiai és Hipertónia tézisei Pathológiai Intézetében standardizált és hitelesített módszerekkel.

hipertónia tézisei

A plazma endotelin-1 ET-1 koncentrációjának a meghatározására a Biomedica Biomedica Group, Vienna, Austria által előállított kitet használtunk. Ultrahangos diagnosztikai módszerek 3.

hipertónia tézisei

Az artéria carotis communis intima-media vastagság meghatározása Az artéria carotis communis intima-media vastagság meghatározását ugyanaz a vizsgálatban jártas neurológus végezte, aki nem volt tudatában annak, hogy a hipertónia tézisei serdülő mely klinikai alcsoport tagja normotóniás, fehérköpeny-hipertóniás vagy hipertóniás.

A nemzetközi irodalomban javasoltaknak megfelelően az intima-media vastagságot hipertónia tézisei lumen-intima határvonal és a 9 media-adventitia határvonal közötti távolságként definiáltuk.

hipertónia tézisei

A határvonalak kijelölését követően a készülék tized mm-es pontossággal határozta meg az IMT értéket. Minden esetben három mérés történt, melyek átlagát használtuk a statisztikai feldolgozás során.

На полпути к «ТРАНСТЕКСТУ» тишина шифровалки нарушилась. Где-то в темноте, казалось, прямо над ними, послышались пронзительные гудки. Стратмор повернулся, и Сьюзан сразу же его потеряла. В страхе она вытянула вперед руки, но коммандер куда-то исчез.

A bal kamra hipertrófia meghatározása A transztorakális echokardiográfiát három kardiológus végezte, akik szintén nem ismerték a vizsgált személyek vérnyomás értékeit. Minden alcsoportban transztorakális M-mode és bidimenzionális echokardiográfia történt 2.

Az így kapott bal kamra tömeg testfelszínre való korrigálásával kaptuk meg a bal kamrai izomtömeg indexet LVMI.

Posztgraduális képzés:

Ahhoz, hogy serdülők esetén a testméret befolyásoló szerepét függetleníteni tudjuk, - az irodalmi adatoknak megfelelően - a Hipertónia tézisei által számított LVMI-t a méterben kifejezett testmagasság 2,7 hatványára emeltük. Bal kamra hipertrófiát akkor véleményeztünk, ha a bal kamra tömege meghaladta a kontroll csoport 95 percentilis értékét.

hipertónia tézisei

Minden paraméterre átlagértéket és standard deviációt számoltunk. A paramétereket előbb Shapiro-Wilk teszttel elemeztük, hogy megállapítsuk normális vagy nem normális eloszlású mintákról van-e szó.

A non-parametrikus adatokat khi-négyzet teszttel dolgoztuk fel.

A magas vérnyomás szövődményei

Az intima-media vastagság és a különböző laboratóriumi paraméterek közötti összefüggést lineáris regresszió segítségével, vagy Spearman-korrelációval vizsgáltuk. Egyirányú hipotézisek esetén egyoldali szignifikancia próbát végeztünk. Nemek közötti különbség serdülőkori hipertóniában 4.

hipertónia tézisei

Hipertóniás fiatalok jellemzői A két nem hipertónia tézisei során hipertóniás a magas vérnyomás 2 fokozatának gyakorlása 58 fiút és 56 lányt vizsgáltunk, akik életkora 16,5 ± 1,2 év vs.

A hipertóniás fiúk testmagassága ,4 ± hipertónia tézisei cm vs. Normotóniás és hipertóniás lányok jellemzőinek összehasonlítása Ötvenhat, magasvérnyomás-betegségben szenvedő serdülő lány vizsgálata során nyert adatainkat hasonlítottuk össze a normotóniás lányok közül véletlenszerűen kiválasztott 30 fiatal eredményével.

Hipertónia tézisei hipertóniás lányok testtömege 10 kg-mal meghaladta normotóniás társaikét, míg a két csoport testmagassága nem különbözött.